ឯកឧត្ដម ឡុង ឈុនឡៃ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តទាំង ២៥ - BNP

Breaking

Friday, October 29, 2021

ឯកឧត្ដម ឡុង ឈុនឡៃ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តទាំង ២៥

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ឡុង ឈុនឡៃ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តទាំង ២៥ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ប្រធានសមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។ 


គោលបំណងពិនិត្យរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារឆ្នាំ២០២១ និងកំណត់ទិសដៅការងារត្រូវអនុវត្តបន្តនិងពិភាក្សាលើសំណើកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សមាគមជាតិ សំណើកែសម្រួលគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត និងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត៕
 

No comments:

Post a Comment

Pages