អ្នកស្រីទេពសុមនានឹងស្វាមី ជាមួយលោកអ៊ុំអគ្គស្នងការ សុិន សេរី និង ក្រុមការងារកាយឬទ្ធិនារីកម្ពុជា បានចុះចែកកាតាបសៀវភៅប៊ិចខ្មៅដៃ ជូនដល់សិស្សឆ្នេីម - BNP

Breaking

Monday, December 2, 2019

អ្នកស្រីទេពសុមនានឹងស្វាមី ជាមួយលោកអ៊ុំអគ្គស្នងការ សុិន សេរី និង ក្រុមការងារកាយឬទ្ធិនារីកម្ពុជា បានចុះចែកកាតាបសៀវភៅប៊ិចខ្មៅដៃ ជូនដល់សិស្សឆ្នេីម

 កំពង់ធំ៖នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ អ្នកស្រីទេពសុមនានឹងស្វាមី  ជាមួយលោកអ៊ុំអគ្គស្នងការសុិន សេរី និង ក្រុមការងារកាយឬទ្ធិនារីកម្ពុជាបានចុះចែកកង់ កាតាប សៀវភៅ ប៊ិច ខ្មៅដៃ ជូនដល់សិស្សឆ្នើម ប្រចាំឆាំ្នចំនួន ៣ នាក់ បានកង់ ១ កាតាប១ សៀវភៅ ប៊ិច ខ្មៅដៃ សិស្សជាប់ចំណាត់ថា្នក់ពីលេខ១ ដល់លេខ ៣ ចំនួន១៨ នាក់ បានកាតាក១ សៀវភៅ ប៊ិច ខ្មៅដៃ និង ចែកទូទៅ ដល់សិស្សា នុសិស្ស ចំនួន ១៩៣ នាក់ ថវិកាក្នុងមា្នក់ ១.០០០ រៀល នៅសាលាបឋមសិក្សាសង្គម ភូមិសង្គម ឃុំដំរីសា្លប់ ស្រុកកំពង់សា្វយ ខេត្តកំពង់ធំ ៕

យោងតាមប្រភពពត៍មានពីអ្នកស្រីទេពសុមនានឹងស្វាមីបានបង្ហោះនឹងហ្វេកបុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បានចុះចែកសំភារះសិក្សាជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន១៩៣នាក់ ពិតជាគួរស្ងប់ស្ងែងយ៉ាងខ្លាំងមែនទែន ដែរគាត់មានចិត្តសប្បុរសធម៍ចេះចែករំលែកជូនទៅដល់កុមារ៉ាកុម៉ារីដែររៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសង្គម ភូមិសង្គម ឃុំដំរីស្លាប់ ស្រុក កំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ដែរសាលារៀនខ្សត់ខ្លាំង៕Add caption

No comments:

Post a Comment

Pages