អាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាល ចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងការដ្ឋានសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្នជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងទាំងជាង៤០គ្រួសារ - BNP

Breaking

Thursday, January 26, 2023

អាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាល ចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងការដ្ឋានសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្នជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងទាំងជាង៤០គ្រួសារ


 

No comments:

Post a Comment

Pages