កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី WTO ពិភាក្សាស្តីពីផលប៉ះពាល់ពីការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក - BNP

Breaking

Tuesday, June 14, 2022

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី WTO ពិភាក្សាស្តីពីផលប៉ះពាល់ពីការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក(WTO) បានចាប់ផ្តើមនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។ នៅថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល៤ថ្ងៃ ក្រុមអ្នកតំណាងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានានៃប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី។ អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក មានគោលបំណងជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធ។

 ប៉ុន្តែគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានរង្គោះរង្គើដោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន។ ប្រទេសមួយចំនួន ជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ មិនអាចទទួលបានអាហារ និងថាមពលគ្រប់គ្រាន់ ស្របពេលមានការឡើងថ្លៃខ្លាំង ដោយសារតែមានការផលប៉ះពាល់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលបណ្តាលមកពីជម្លោះនេះ។ 

No comments:

Post a Comment

Pages