កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំការអនុវត្តការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្តកណ្តាល - BNP

Breaking

Thursday, January 21, 2021

កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំការអនុវត្តការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្តកណ្តាល

ខេត្តកណ្តាល៖ព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១  ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលខេត្តកណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងការអនុវត្តការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារខេត្តកណ្តាល។និងមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម លោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលរងខេត្ត និងមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្ត។កិច្ចប្រជុំនាព្រឹកនេះមានគោលបំណងដើម្បី៖ 

-ពិនិត្យលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារខេត្ត

-ឆ្លុះបញ្ចាំងចំណុចខ្លាំង បញ្ហាប្រឈម និងមេរៀនបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តមុខងារភារកិច្ចរបស់ គ.ក.ន.ក 

-លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ វិទ្យាសាស្រ្តប្រព័ន្ធប្រសាទ និងការអភិវឌ្ឍកុមារតូច

-ចែករំលែកមេរៀនបទពិសោធន៍ ក្នុងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច របស់ គ.ក.ស.ក ស្រុក និង គ.ក.ស.ក ឃុំ

-ជម្រុញការអនុវត្តសកម្មភាពសេវាសង្គម ឃុំ សង្កាត់ ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេស យុវវ័យ និងជន ងាយរងគ្រោះ។


 

No comments:

Post a Comment

Pages