រដូវធ្វើប្រហុក ផ្អក និងត្រីឆ្អើរ ចាប់ផ្ដើមហើយ នៅចុងខែឆ្នូនេះ - BNP

Breaking

Monday, December 21, 2020

រដូវធ្វើប្រហុក ផ្អក និងត្រីឆ្អើរ ចាប់ផ្ដើមហើយ នៅចុងខែឆ្នូនេះ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនៅស្រុកឆ្ងាយៗ ពីទន្លេស្រុកទឹកផុស និងខាងកំពង់ស្ពឺដែលតែងតែ នាំក្រុមគ្រួសារ បងប្អូន ក៏ដូចជាអ្នកភូមិស្រុក ចុះមកធ្វើប្រហុក និងផ្អក បាននិយាយ អោយដឹង នៅថ្ងៃទី២១ ធ្នូ ២០២០ ថា ឆ្នាំនេះ ក៏ដូចជាឆ្នាំមុនៗដែរ ពួកគាត់បានមក ជាក្រុម តាមរថយន្ត ខ្លះទៀត មកតាមគោយន្ត និងខ្លះទៀត តាមម៉ូតូ ចុះមកធ្វើប្រហុក ផ្អក នៅកំពង់ប្រសាទ ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។


ថ្ងៃនេះ គាត់ទិញបានខ្លះៗហើយ តែស្ថានភាពត្រីដាក់មង នៅថ្លៃបន្តិច ដោយមួយគីឡូ ពី ៣.៥០០ រៀល ៥.០០០ រៀល ដោយឡែក ត្រីសម្រាប់ធ្វើផ្អក តម្លៃ ៧.០០០ រៀល ទៅ ១៥.០០០ រៀល។ បើត្រី ចុះថោកជាងនេះបន្តិច ពួកគេអាចទិញ ធ្វើប្រហុក និងផ្អកបានច្រើន ដើម្បីសម្រាប់ត្រៀមទុក ធ្វើស្រែ នៅរដូវវស្សា ខាងមុខ។


បើតាមការពិនិត្យ នៅថ្ងៃនេះ សកម្មភាពដោយ ឧបករណ៍មងបណ្តែត ដោយប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថានភាពត្រី ត្រូវព្រោះដល់ខ្នើត ហើយតម្លៃ ក៏នៅថ្លៃបន្តិចផងដែរ តែបើត្រឹមថ្ងៃទី២២ ទៅ ២៣ ខាងមុខនេះ ត្រីអាចនឹងត្រូវខ្លាំង ហើយតម្លៃក៏ថោក ដែលអាចឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនៅតំបន់នាន ចុះមកធ្វើប្រហុក ផ្អក បានច្រើន ដើម្បីត្រៀមទុក សម្រាប់រដូវធ្វើស្រូវ វស្សាខាងមុខ។ ៕

 

No comments:

Post a Comment

Pages