ឯកឧត្តម អម សុភា អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់ក្រុមការងារពិសេសលុបបំបាត់ជម្ងឺគ្រុនចាញ់ - BNP

Breaking

Wednesday, June 24, 2020

ឯកឧត្តម អម សុភា អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់ក្រុមការងារពិសេសលុបបំបាត់ជម្ងឺគ្រុនចាញ់

កំពង់ឆ្នាំង ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមអម សុភាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ និង លើកទិសដៅអនុវត្តបន្ត របស់ក្រុមការងារពិសេសលុបបំបាត់ជម្ងឺគ្រុនចាញ់។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ក៏មានការចូលរួមពីក្រុង ស្រុក និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបផងដែរ។

កិច្ចប្រជុំបានធ្វើការពិភាក្សា និង បានបន្តជម្រុញក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រេចតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ និងផែនការសកម្មភាពលម្អិតច្បាស់
លាស់ គឺខិតខំលុបបំបាត់ជម្ងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ២០២៥  ។
No comments:

Post a Comment

Pages