លោក​ឃឹម​ ហ្វីណង់​ អភិបាលស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី​ ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ជាអភិបាលរងខេត្ត​សៀមរាប​ - BNP

Breaking

Friday, September 2, 2022

លោក​ឃឹម​ ហ្វីណង់​ អភិបាលស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី​ ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ជាអភិបាលរងខេត្ត​សៀមរាប​

លោក​ឃឹម​ ហ្វីណង់​ អភិបាលស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី​ ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ជាអភិបាលរងខេត្ត​សៀមរាប​


អនុ​ក្រឹត្យ​​ ចេញ​នៅថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែសីហា​ បានតែងតាំង​អភិបាលរងខេត្ត​សៀមរាប​​ចំនួន​៤នាក់​ ក្នុងនោះ​លោក​ឃឹម​ ហ្វីណង់​ ត្រូវបានផ្ទេរពី​អភិបាល​ស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី​  ទៅជា​អភិបាល​រង​ខេត្ត​សៀមរាប​។
 

No comments:

Post a Comment

Pages