សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើង បន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ធូរស្រាល - BNP

Breaking

Tuesday, April 12, 2022

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើង បន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ធូរស្រាល


 

No comments:

Post a Comment

Pages