ក្រសួងមហាផ្ទៃ រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ និងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ លើកទី២ និងលើកទី៣ - BNP

Breaking

Saturday, December 12, 2020

ក្រសួងមហាផ្ទៃ រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ និងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ លើកទី២ និងលើកទី៣

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បាននឹងកំពុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងជួយសម្របសម្រួលដល់ធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ លើកទី២ និងលើកទី៣ ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ និងប្រយោលនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាល៕ 

No comments:

Post a Comment

Pages