ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំ និងអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញក្រោមឱវាទក្រសួង អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និងព័ត៌មាន នៃព្រឹទ្ធសភា !!! - BNP

Breaking

Thursday, March 23, 2023

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំ និងអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញក្រោមឱវាទក្រសួង អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និងព័ត៌មាន នៃព្រឹទ្ធសភា !!!

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានដឹកនាំ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញក្រោមឱវាទក្រសួង អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និងព័ត៌មាន នៃព្រឹទ្ធសភា នៅសាលសិក្ខាសាលាបណ្ណាល័យ។ 
 

No comments:

Post a Comment

Pages