អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អញ្ជើញប្រគល់បណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ជូនសប្បុរជនដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់គណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ - BNP

Breaking

Thursday, July 29, 2021

អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អញ្ជើញប្រគល់បណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ជូនសប្បុរជនដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់គណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អញ្ជើញប្រគល់បណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ជូនសប្បុរជនដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ គណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ។


ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងក្នុងនាមគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ បានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណ ឯកឧត្តម លោក ប្រធាន សហគ្រាស ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភអំណោយថវិកា ធនធានផ្ទាល់ខ្លួន ជួយរៀបចំទីតាំងឈាបនដ្ឋានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ នៅជើងភ្នំ ក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ៕


 

No comments:

Post a Comment

Pages