ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ចើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្មវិធី ផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកិច្ចការពារកុមារ (CPIMS) របាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការថែទាំ និងការសមាហរណកម្មកុមារ - BNP

Breaking

Saturday, June 26, 2021

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ចើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្មវិធី ផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកិច្ចការពារកុមារ (CPIMS) របាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការថែទាំ និងការសមាហរណកម្មកុមារ

កំពង់ឆ្នាំង៖ នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោកជំទាវ តុុង ណារី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្ដី និងកុមារខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឯកឧត្តម អម សុភា អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានអញ្ចើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្មវិធី «ផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកិច្ចការពារកុមារ (CPIMS) របាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការថែទាំ និងការសមាហរណកម្មកុមារ» តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនសម្លេង និងវីដេអូ Zoom។


កិច្ចប្រជុំប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម នឹម ថូត រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ និងមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធនានា៕
 

No comments:

Post a Comment

Pages